Casa Colina Racing

vi gør dine drømme til virkelighed

Vi er mange, som er meget glade for heste og galopsporten – og som drømmer om at eje vor egen galophest, men springet til at erhverve egen hest er alligevel stort – og for nogle, for stort!

 

Mange spørgsmål melder sig: Har man det fornødne kendskab? Får man det optimale ud af ejerskabet? Er det økonomisk overskueligt?

 

Dette var baggrunden for etableringen af Casa Colina Racing.

 

Vi arbejder for udbredelsen af galopsporten igennem en forøgelse af ejerkredsen. Vi etablerer og formidler delejerskab i galopheste, hvor du vil kunne nyde hesten, væddeløb og den særlige stemning på banen, mens vi varetager den fornødne administration både sportsligt og økonomisk.

- Vi udvælger og udvikler galopheste med ambitionen om at vinde de klassiske skandinaviske galopløb

 

- Vi et en non-profit virksomhed, der giver fuld indsigt i selskabets og de enkelte hestes økonomi

 

- Som ansvarlig ejer og administrator af Casa Colina ApS investerer jeg personligt i alle staldens heste - på lige vilkår med øvrige partshavere

 

Jeg håber, at vi kan hjælpe dig til at realisere drømmen om at være ejer af en galophest.

 

 

Jørgen Damsbo Andersen

 

Casa Colina Racing ApS

iStock-477714946_redigeret_72p-0

Heste i stalden / Nye projekter

IFACH-0

Heste i stalden:

Ifach (f. 2018) efter Appel au Maitre og Manacor (vinder af Dansk Derby 2015)

- I træning hos Bent Olsen siden september 2019

- Forventet løbsdebut sommeren 2020

- Tilmeldt bl.a. Futurity Stakes (2020), Breeders Juvenile (2020), Dansk Kriterium (2020), Dansk Auktionsløb (2020) Vinterfav. (2020), DK 2000 Guineas (2021), Dansk Derby 2021, DK St. Leger

-  5 stk. 20% anparter. UDSOLGT

 

Nye projekter

”CCR #2” (hingst født 2019)

- Forventes købt fra skandinavisk stutteri inden åringsauktion 2020

- Løbsdebut medio 2021

 

5 stk. 20% anparter, hvoraf 2 stk. fortsat kan erhverves

 

”CCR #3” (hoppe født 2019)

- Forventes købt fra skandinavisk stutteri senest ved åringsauktion 2020

- Løbsdebut medio 2021

 

5 stk. 20% anparter, hvoraf 4 stk. fortsat kan erhverves

 

”CCR #4” (hingst / hoppe født 2019)

- Forventes købt på åringsauktion d. 11. september 2020

- Løbsdebut medio 2021

 

- 10 stk. 10% anparter, hvoraf 7 stk. fortsat kan erhverves

 

Projektbeskrivelser samt budget kan rekvireres fra Casa Colina Racing ApS

Heste i stalden / Nye projekter

Heste i stalden:

 

IFACH (vallak f. 2018) efter Appel au Maitre og Manacor (vinder af Dansk Derby 2015)

 

- I træning hos Bent Olsen siden september 2019

 

- Forventet løbsdebut sommeren 2020

 

- Tilmeldt bl.a. Futurity Stakes (2020), Breeders’ Juvenile (2020), Dansk Kriterium (2020), Dansk Auktionsløb (2020) Vinterfavoritter (2020), DK 2000 Guineas (2021), Dansk Derby 2021, DK St. Leger (2021)

 

-  5 stk. 20% anparter. UDSOLGT

Nye projekter

CCR #2” (hingst født 2019)

- Forventes købt fra skandinavisk stutteri inden åringsauktion 2020

- Løbsdebut medio 2021

 

5 stk. 20% anparter, hvoraf 2 stk. fortsat kan erhverves

 

CCR #3” (hoppe født 2019)

- Forventes købt fra skandinavisk stutteri senest ved åringsauktion 2020

- Løbsdebut medio 2021

 

5 stk. 20% anparter, hvoraf 4 stk. fortsat kan erhverves

 

CCR #4” (hingst / hoppe født 2019)

- Forventes købt på åringsauktion d. 11. september 2020

- Løbsdebut medio 2021

 

- 10 stk. 10% anparter, hvoraf 7 stk. fortsat kan erhverves

 

 

Projektbeskrivelser samt budget kan rekvireres fra Casa Colina Racing ApS

IFACH-0

Økonomi

Inden man investerer i galopheste er det vigtigt at huske, at det for langt de fleste er en underskudsgivende hobby. Nogle få heste vil skabe økonomisk balance og endnu færre vil være overskudsgivende. Man skal derfor primært investere I en galophest af interesse for sporten og for at få adgang til mange spændende oplevelser.

 

Ved valg af heste tilstræbes den højeste kvalitet indenfor de givne økonomiske rammer. Ambitionen er at CCRs heste vil kunne kvalificere sig til løb på absolut højeste niveau, og med chance for at vinde.

 

Hestene erhverves typisk som åringer (ca. 1,5 år gamle) på de skandinaviske auktioner I sept./okt.

Åringerne har som oftest løbsdebut i sommeren / efteråret af deres 2-års sæson.

 

Købsprisen for en galophest (inkl. moms) vil typisk andrage 100 – 250.000 kr. De årlige driftsudgifter udgør ca. 160.000 kr. Bruttoudgiften for en 10% anpart vil således typisk udgøre 75-85.000 kr. (afhængigt af købsprisen) for den 3-årige periode – eller ca. 25-30.000 pr. år.

 

Andelen betales over 4 rater. Første rate erlægges ved hestens anskaffelse, og derefter en rate hvert år i januar. Første rate vil udgøre 40% af de samlede udgifter, 2. og 3. rate udgør hver 25% og sidste rate 10%. Årets præmieindtæger udbetales i december. Ved hestens salg udbetales andelen af salgsprisen.

 

Med henblik på at optimere det økonomiske resultat forventes heste i CCR-regi at sælges efter deres 4-års sæson.

 

Detaljerede projektbeskrivelser samt budget kan rekvireres fra Casa Colina Racing ApS

sideview and close up of a black horse head

Økonomi

Inden man investerer i galopheste er det vigtigt at huske, at det for langt de fleste er en underskudsgivende hobby. Nogle få heste vil skabe økonomisk balance og endnu færre vil være overskudsgivende. Man skal derfor primært investere I en galophest af interesse for sporten og for at få adgang til mange spændende oplevelser.

 

Ved valg af heste tilstræbes den højeste kvalitet indenfor de givne økonomiske rammer. Ambitionen er at CCRs heste vil kunne kvalificere sig til løb på absolut højeste niveau, og med chance for at vinde.

 

Hestene erhverves typisk som åringer (ca. 1,5 år gamle) på de skandinaviske auktioner I sept./okt.

Åringerne har som oftest løbsdebut i sommeren / efteråret af deres 2-års sæson.

 

Købsprisen for en galophest (inkl. moms) vil typisk andrage 100 – 250.000 kr. De årlige driftsudgifter udgør ca. 160.000 kr. Bruttoudgiften for en 10% anpart vil således typisk udgøre 75-85.000 kr. (afhængigt af købsprisen) for den 3-årige periode – eller ca. 25-30.000 pr. år.

 

Andelen betales over 4 rater. Første rate erlægges ved hestens anskaffelse, og derefter en rate hvert år i januar. Første rate vil udgøre 40% af de samlede udgifter, 2. og 3. rate udgør hver 25% og sidste rate 10%. Årets præmieindtæger udbetales i december. Ved hestens salg udbetales andelen af salgsprisen.

 

Med henblik på at optimere det økonomiske resultat forventes heste i CCR-regi at sælges efter deres 4-års sæson.

 

Detaljerede projektbeskrivelser samt budget kan rekvireres fra Casa Colina Racing ApS

Ejermodel

Casa Colina Racing ApS (CCR) erhverver alle partshestene og videresælger andele heri til partshaverne. Partshaverne forpligter sig til at dække den aftalte andel (eks. 10% eller 20%) af købsprisen og driftsudgifter. Partshaverne modtager til gengæld deres respektive andel af den fremtidige indtjening samt hestens salgspris.

 

Administration og drift af samtlige heste i CCR-regi varetages i et fælles juridisk selskab, da dette giver den enkleste administration (i modsætning til selvstændige selskaber pr. hest) ligesom stordriftsfordele opnås i relation til forsikring mm.

 

Heste udbydes  standard andele på 10% (10 ejere) eller 20% (5 ejere). Det er naturligvis muligt at købe mere end én andel I samme hest.

CCR’s ejer, Jørgen Damsbo Andersen, er som minimum forpligtet til at erhverve en 10% andel i enhver hest ejet af CCR. Denne andel erhverves på tilsvarende vilkår som de øvrige partshavere.

 

Da CCR er et non-profit selskab, er prisfastsættelsen af andelene baseret på et fastlagt budget for hestenes 2-års, 3-års og 4-års løbssæson. Såfremt den budgetterede købspris eller driftsomkostningerne varierer fra det budgetterede, vil dette justeres i forbindelse med udbetaling af årets præmier. Købsprisen er ansat konservativt (højt), og driftsomkostningerne realistisk.

 

De fordelte præmieindtægter er netto, efter vanlige fradrag til opdrætter, træner og jockey.

iStock-501250938_race photo_1416x900-0
6210 55 014

Casa Colina Racing ApS

CCR er et anpartsselskab stiftet i april 2020 og ejes 100% af Jørgen Damsbo Andersen. Selskabet er etableret med formål om at udbrede galopsporten igennem en forøgelse af ejerkredsen. CCR er etableret I selskabsregi, da positive erfaringer fra delejerskab i privatregi motiverede til ekspansion.

 

Selskabet er en non-profit virksomhed, der etablerer og formidler delejerskab af skandinaviske galopheste af højeste kvalitet.

 

CCR håndterer den løbende administration både sportsligt og økonomisk, så partshaverne alene kan koncentrere sig om at nyde galopsporten og følge udviklingen af deres hest. CCR vil udover den løbende administration (bogholderi, bank, registreringer mm) også forestå ansvarsforsikring, relevante medlemsskaber (Dansk Galop, Dansk Hestevæddeløb mfl.), væddeløbsfarver samt løbende kontakt til træner, stald og dyrlæge. CCR modtager for ovenstående et honorar på kr. 1.000,- pr. måned pr. hest

 

Regnskaber for CCR samt for de enkelte heste vil være fuldt tilgængelige for samtlige partshavere.

Træner Bent Olsen

Bent Olsen er opvokset i Nordjylland og fik allerede i 1968 amatørrytter- og amatørtrænerlicens gennem Ålborg Væddeløbsbane. I 1990 valgte han at starte som professionel galoptræner med base på Fyns Væddeløbsbane, hvor han var træner fra 1990-1993. Derefter flyttede han stalden til Jysk Væddeløbsbane.

 

Fra 1999 har Bent været galoptræner på og omkring Klampenborg Galopbane, hvorfra han har fejret triumfer i ind- og udland, senest som vinder af Svensk Derby 2019. Bent blev endnu en gang valgt som årets galoptræner i Danmark i 2019, og han var i 2019 den mest vindende galoptræner i Skandinavien.

 

Familien Olsen er alle stærkt involveret i galopsporten. Udover Bent, er sønnen Mikkel transportør af heste, sønnen Rasmus er beslagsmed og datteren Lea er succesfuld amatørtræner.

 

Udover familien Olsen, er stalden bemandet med et stort team af engagerede medarbejdere, som dagligt varetager de mange opgaver omkring de ca. 50 galopheste i stalden.

bentOlsen_ny

Træner Bent Olsen

Bent Olsen er opvokset i Nordjylland og fik allerede i 1968 amatørrytter- og amatørtrænerlicens gennem Ålborg Væddeløbsbane. I 1990 valgte han at starte som professionel galoptræner med base på Fyns Væddeløbsbane, hvor han var træner fra 1990-1993. Derefter flyttede han stalden til Jysk Væddeløbsbane.

 

Fra 1999 har Bent været galoptræner på og omkring Klampenborg Galopbane, hvorfra han har fejret triumfer i ind- og udland, senest som vinder af Svensk Derby 2019. Bent blev endnu en gang valgt som årets galoptræner i Danmark i 2019, og han var i 2019 den mest vindende galoptræner i Skandinavien.

 

Familien Olsen er alle stærkt involveret i galopsporten. Udover Bent, er sønnen Mikkel transportør af heste, sønnen Rasmus er beslagsmed og datteren Lea er succesfuld amatørtræner.

 

Udover familien Olsen, er stalden bemandet med et stort team af engagerede medarbejdere, som dagligt varetager de mange opgaver omkring de ca. 50 galopheste i stalden.

bentOlsen_ny

Hyppigt stillede spørgsmål

Kan man udtræde af sit ejerskab?

Som udgangspunkt er ejerskabet 3-årigt, men man kan overdrage sin andel til en anden person. Såfremt man ikke honorer de økonomiske forpligtelser bortfalder ens rettigheder, og andelen går tilbage til CCR med henblik på videresalg.

Er hestene forsikrede?

Hestene er alle omfattet en ansvarsforsikring.

Hestene er generelt IKKE forsikrede mod ulykker eller dødsfald, da præmien ikke står mål med risikoen, ligesom en forsikringssags længde ofte vil nødvendiggøre uetisk livsforlængelse.

Hvad sker der med hesten efter dens 4-års sæson ?

Såfremt ejerne er enige (flertal) sælges hesten efter 4-års sæsonen (eller tidligere).

Såfremt ejerne i enstemmighed ønsker at fortsætte til 5-års sæsonen, så kan dette arrangeres.

Tidligere galopheste vil typisk overgå til privat brug (amatør væddeløb, jagtridning, ridehest), kun et fåtal af tidligere galopheste vil overgå til fremtidig avl.

Kontakt

Har du spørgsmål til Casa Colina Rasing ApS, er du altid velkommen til at sende os en mail på jda@casacolinaracing.dk

 

Du kan også ringe til os eller sende en sms på +45 2566 4065

Casa Colina Racing ApS (v/Jørgen Damsbo Andersen)

 

Ingridsvej 4
DK – 2800 Lyngby

 

CVR: 41295813

Mail: jda@casacolinaracing.dk

Telefon: +45 2566 4065

Facebook: Casa Colina Racing

CasaColinaRacing_logoUtekst