Casa Colina Racing

vi gør dine drømme til virkelighed

Vi er mange, som er meget glade for heste og galopsporten – og som drømmer om at eje vor egen galophest, men springet til at erhverve egen hest er alligevel stort – og for nogle, for stort!

 

Mange spørgsmål melder sig: Har man det fornødne kendskab? Får man det optimale ud af ejerskabet? Er det økonomisk overskueligt?

 

Dette var baggrunden for etableringen af Casa Colina Racing.

 

Vi arbejder for udbredelsen af galopsporten igennem en forøgelse af ejerkredsen. Vi etablerer og formidler delejerskab i galopheste, hvor du vil kunne nyde hesten, væddeløb og den særlige stemning på banen, mens vi varetager den fornødne administration både sportsligt og økonomisk.

- Vi udvælger og udvikler galopheste med ambitionen om at vinde de klassiske skandinaviske galopløb

 

- Vi er en non-profit virksomhed, der giver fuld indsigt i de enkelte hestes økonomi.

 

- Som ansvarlig ejer og administrator af Casa Colina Racing investerer jeg personligt i alle staldens heste - på lige vilkår med øvrige partshavere

 

Jeg håber, at vi kan hjælpe dig til at realisere drømmen om at være ejer af en galophest.

 

 

Jørgen Damsbo Andersen
Casa Colina Racing

iStock-477714946_redigeret_72p-0

Heste i stalden / Nye projekter

IFACH 2020
PACO 2020
RIANO 2020

IFACH (vallak, f. 2018) efter Appel au Maitre og Manacor (vinder af Dansk Derby 2015)

- I træning hos Bent Olsen siden september 2019

- Løbsdebut juni 2020. Desværre infektionsramt i juli / august 2020.

- Registreret til bl.a. Dansk Auktionsløb (2020) Vinterfavoritter (2020), SE Kriterium (2020), DK 2000 Guineas (2021), Dansk Derby (2021) samt DK St. Leger (2021)

 

-  5 stk. 20% anparter. UDSOLGT (Ejere: GPA / TD / JF / AH / JDA)

PACO (hingst, f. 2019) efter Juniper Tree og Cocco Chanel

- Opdrættet på York Stutteri

- I træning hos Bent Olsen fra november 2020

- Forventes registreret til bl.a. Futurity Stakes (2021), DK Kriterium (2021), Dansk Auktionsløb (2021), Vinterfavoritter (2020), SE Kriterium (2021), DK 2000 Guineas (2022), Dansk Derby (2022)

- Forventet løbsdebut juli 2021

- Konsortium etableret for september 2020 til november 2021 (med mulig forlængelse).

 

5 stk. 20% anparter, hvoraf 3 stk. fortsat kan erhverves.

Pris for en 20% anpart: ca. kr. 62.500,- (fordelt på 2 rater)

RIANO (hingst, f. 2019) efter Equiano og Ribadesella

- Opdrættet på Hjortebo Stutteri

- I træning hos Bent Olsen fra november 2020

- Forventes registreret til bl.a. Produce Stakes (2021), DK Kriterium (2021), Dansk Auktionsløb (2021), Vinterfavoritter (2020), DK 2000 Guineas (2022), SE 2000 Guineas

- Forventet løbsdebut juni 2021

- Konsortium etableret for september 2020 til november 2022 (med mulig forlængelse).

 

5 stk. 20% anparter, hvoraf 3 stk. fortsat kan erhverves.

Pris for en 20% anpart: ca. kr. 112.500,- (fordelt på 3 rater)

Projektbeskrivelser samt budget kan rekvireres fra Casa Colina Racing

Heste i stalden / Nye projekter

IFACH 2020

IFACH (vallak, f. 2018) efter Appel au Maitre og Manacor (vinder af Dansk Derby 2015)

- I træning hos Bent Olsen siden september 2019

- Løbsdebut juni 2020. Desværre infektionsramt i juli / august 2020.

- Registreret til bl.a. Dansk Auktionsløb (2020) Vinterfavoritter (2020), SE Kriterium (2020), DK 2000 Guineas (2021), Dansk Derby (2021) samt DK St. Leger (2021)

 

-  5 stk. 20% anparter. UDSOLGT (Ejere: GPA / TD / JF / AH / JDA)

PACO 2020

PACO (hingst, f. 2019) efter Juniper Tree og Cocco Chanel

- Opdrættet på York Stutteri

- I træning hos Bent Olsen fra november 2020

- Forventes registreret til bl.a. Futurity Stakes (2021), DK Kriterium (2021), Dansk Auktionsløb (2021), Vinterfavoritter (2020), SE Kriterium (2021), DK 2000 Guineas (2022), Dansk Derby (2022)

- Forventet løbsdebut juli 2021

- Konsortium etableret for september 2020 til november 2021 (med mulig forlængelse).

 

5 stk. 20% anparter, hvoraf 3 stk. fortsat kan erhverves.

Pris for en 20% anpart: ca. kr. 62.500,- (fordelt på 2 rater)

RIANO 2020

RIANO (hingst, f. 2019) efter Equiano og Ribadesella

- Opdrættet på Hjortebo Stutteri

- I træning hos Bent Olsen fra november 2020

- Forventes registreret til bl.a. Produce Stakes (2021), DK Kriterium (2021), Dansk Auktionsløb (2021), Vinterfavoritter (2020), DK 2000 Guineas (2022), SE 2000 Guineas

- Forventet løbsdebut juni 2021

- Konsortium etableret for september 2020 til november 2022 (med mulig forlængelse).

 

5 stk. 20% anparter, hvoraf 3 stk. fortsat kan erhverves.

Pris for en 20% anpart: ca. kr. 112.500,- (fordelt på 3 rater)

Projektbeskrivelser samt budget kan rekvireres fra Casa Colina Racing

Økonomi

Inden man investerer i galopheste er det vigtigt at huske, at det for langt de fleste er en underskudsgivende hobby. Nogle få heste vil skabe økonomisk balance og endnu færre vil være overskudsgivende. Man skal derfor primært investere I en galophest af interesse for sporten og for at få adgang til mange spændende oplevelser.

 

Ved valg af heste tilstræbes den højeste kvalitet indenfor de givne økonomiske rammer. Ambitionen er at CCRs heste vil kunne kvalificere sig til løb på absolut højeste niveau, og med chance for at vinde.

 

Hestene erhverves typisk som åringer (ca. 1,5 år gamle) på de skandinaviske auktioner I sept./okt.

Åringerne har som oftest løbsdebut i sommeren / efteråret af deres 2-års sæson.

 

Købsprisen for en galophest (inkl. moms) vil typisk andrage 100 – 250.000 kr. De årlige driftsudgifter udgør ca. 160.000 kr. Bruttoudgiften for en 10% anpart vil således typisk udgøre ca. 25.000 kr. for et 1-års konsortium og 45-60.000 kr for et 2-års konsortium.

 

For 1-års konsortier betales i 2 rater (første rate ved køb i sept./okt.) og anden rate i januar det følgende år. For 2-års konsortier betales i 3 rater (første rate ved køb i sept./okt.) og de øvrige to rater i januar de følgende to år.

 

Årets præmieindtæger udbetales i december. Ved hestens salg udbetales andelen af salgsprisen.

 

Detaljerede projektbeskrivelser samt budget for ledige konsortiums anparter kan rekvireres fra Casa Colina Racing.

sideview and close up of a black horse head

Økonomi

Inden man investerer i galopheste er det vigtigt at huske, at det for langt de fleste er en underskudsgivende hobby. Nogle få heste vil skabe økonomisk balance og endnu færre vil være overskudsgivende. Man skal derfor primært investere I en galophest af interesse for sporten og for at få adgang til mange spændende oplevelser.

 

Ved valg af heste tilstræbes den højeste kvalitet indenfor de givne økonomiske rammer. Ambitionen er at CCRs heste vil kunne kvalificere sig til løb på absolut højeste niveau, og med chance for at vinde.

 

Hestene erhverves typisk som åringer (ca. 1,5 år gamle) på de skandinaviske auktioner I sept./okt.

Åringerne har som oftest løbsdebut i sommeren / efteråret af deres 2-års sæson.

 

Købsprisen for en galophest (inkl. moms) vil typisk andrage 100 – 250.000 kr. De årlige driftsudgifter udgør ca. 160.000 kr. Bruttoudgiften for en 10% anpart vil således typisk udgøre ca. 25.000 kr. for et 1-års konsortium og 45-60.000 kr for et 2-års konsortium.

 

For 1-års konsortier betales i 2 rater (første rate ved køb i sept./okt.) og anden rate i januar det følgende år. For 2-års konsortier betales i 3 rater (første rate ved køb i sept./okt.) og de øvrige to rater i januar de følgende to år.

 

Årets præmieindtæger udbetales i december. Ved hestens salg udbetales andelen af salgsprisen.

 

Detaljerede projektbeskrivelser samt budget for ledige konsortiums anparter kan rekvireres fra Casa Colina Racing.

Ejermodel

Casa Colina Racing ApS (CCR) erhverver alle partshestene og videresælger andele heri til partshaverne. Partshaverne forpligter sig til at dække den aftalte andel (eks. 10% eller 20%) af købsprisen og driftsudgifter. Partshaverne modtager til gengæld deres respektive andel af den fremtidige indtjening samt hestens salgspris.

 

Administration og drift af samtlige heste i CCR-regi varetages i en fælles virksomhed, da dette giver den enkleste administration (i modsætning til selvstændige juridiske selskaber pr. hest) ligesom stordriftsfordele opnås i relation til forsikring mm.

 

Heste udbydes som standard i andele på 10% (10 ejere) eller 20% (5 ejere). Det er naturligvis muligt at købe mere end én andel I samme hest.

 

Jørgen Damsbo Andersen, er som ansvarlig for CCR, forpligtet til at erhverve som minimum en 10% andel i enhver hest ejet af CCR. Denne andel erhverves på tilsvarende vilkår som de øvrige partshavere.

 

Da CCR er en non-profit virksomhed, er prisfastsættelsen af andelene baseret på et fastlagt budget for den specifikke hest i konsortiets levetid. Såfremt den budgetterede købspris eller driftsomkostningerne varierer fra det budgetterede, vil dette justeres i forbindelse med udbetaling af årets præmier.

 

De fordelte præmieindtægter er netto, efter vanlige fradrag til træner og jockey.

iStock-501250938_race photo_1416x900-0
6210 55 014

Casa Colina Racing

CCR er en privat virksomhed som ejes 100% af Jørgen Damsbo Andersen. Virksomheden er etableret med formål om at udbrede galopsporten igennem en forøgelse af ejerkredsen. CCR er etableret, da tidligere positive erfaringer fra delejerskab motiverede til ekspansion.

 

Virksomheden drives på non-profit basis, og etablerer og formidler delejerskab af skandinaviske galopheste af højeste kvalitet.

 

CCR håndterer den løbende administration både sportsligt og økonomisk, så partshaverne alene kan koncentrere sig om at nyde galopsporten og følge udviklingen af deres hest. CCR vil udover den løbende administration (bogholderi, bank, registreringer mm) også forestå ansvarsforsikring, relevante medlemsskaber (Dansk Galop, Dansk Hestevæddeløb mfl.), væddeløbsfarver samt løbende kontakt til træner, stald og dyrlæge. CCR modtager for ovenstående et honorar på kr. 500,- pr. måned pr. hest

Træner Bent Olsen

Bent Olsen er opvokset i Nordjylland og fik allerede i 1968 amatørrytter- og amatørtrænerlicens gennem Ålborg Væddeløbsbane. I 1990 valgte han at starte som professionel galoptræner med base på Fyns Væddeløbsbane, hvor han var træner fra 1990-1993. Derefter flyttede han stalden til Jysk Væddeløbsbane.

 

Fra 1999 har Bent været galoptræner på og omkring Klampenborg Galopbane, hvorfra han har fejret triumfer i ind- og udland, senest som vinder af Svensk Derby 2019. Bent blev endnu en gang valgt som årets galoptræner i Danmark i 2019, og han var i 2019 den mest vindende galoptræner i Skandinavien.

 

Familien Olsen er alle stærkt involveret i galopsporten. Udover Bent, er sønnen Mikkel transportør af heste, sønnen Rasmus er beslagsmed og datteren Lea er succesfuld amatørtræner.

 

Udover familien Olsen, er stalden bemandet med et stort team af engagerede medarbejdere, som dagligt varetager de mange opgaver omkring de ca. 50 galopheste i stalden.

bentOlsen_ny

Træner Bent Olsen

Bent Olsen er opvokset i Nordjylland og fik allerede i 1968 amatørrytter- og amatørtrænerlicens gennem Ålborg Væddeløbsbane. I 1990 valgte han at starte som professionel galoptræner med base på Fyns Væddeløbsbane, hvor han var træner fra 1990-1993. Derefter flyttede han stalden til Jysk Væddeløbsbane.

 

Fra 1999 har Bent været galoptræner på og omkring Klampenborg Galopbane, hvorfra han har fejret triumfer i ind- og udland, senest som vinder af Svensk Derby 2019. Bent blev endnu en gang valgt som årets galoptræner i Danmark i 2019, og han var i 2019 den mest vindende galoptræner i Skandinavien.

 

Familien Olsen er alle stærkt involveret i galopsporten. Udover Bent, er sønnen Mikkel transportør af heste, sønnen Rasmus er beslagsmed og datteren Lea er succesfuld amatørtræner.

 

Udover familien Olsen, er stalden bemandet med et stort team af engagerede medarbejdere, som dagligt varetager de mange opgaver omkring de ca. 50 galopheste i stalden.

bentOlsen_ny

Hyppigt stillede spørgsmål

Kan man udtræde af sit ejerskab?

For hvert konsortium er aftalt en specifik aftalelængde (typisk 1-2 år). Man forpligter sig for hele aftaleperioden, dog således at man kan overdrage sin andel til en anden person. Såfremt man ikke honorerer de økonomiske forpligtelser bortfalder ens rettigheder, og andelen går tilbage til CCR med henblik på videresalg.

Er hestene forsikrede?

Hestene er alle omfattet en ansvarsforsikring.

Hestene er generelt IKKE forsikrede mod ulykker eller dødsfald, da præmien ikke står mål med risikoen, ligesom en forsikringssags længde ofte vil nødvendiggøre uetisk livsforlængelse.

Hvad sker der med hesten efter konsortiets ophør?

Tidligere galopheste vil typisk overgå til privat brug (amatør væddeløb, jagtridning, ridehest), kun et fåtal af tidligere galopheste vil overgå til fremtidig avl.

Kontakt

Har du spørgsmål til Casa Colina Racing, er du altid velkommen til at sende os en mail på jda100160@gmail.com

 

Du kan også ringe til os eller sende en sms på +45 2566 4065

Casa Colina Racing (v/ Jørgen Damsbo Andersen)

 

Ingridsvej 4
DK – 2800 Lyngby

 

Mail: jda100160@gmail.com

Telefon: +45 2566 4065

Facebook: Casa Colina Racing

CasaColinaRacing_logoUtekst